Cena lokalna

Wprowadzając do Menu Manager’a ofertę dań przypisujemy im cenę bazową.  Na podstawie tej ceny kalkulowana jest każda oferta menu.

Cena bazowa
Kolor szary kalkulacji oznacza, że wykorzystywana jest cena bazowa
Cena bazowa w oknie dialogowym
W oknie dialogowym zaznaczony checkbox informuje o ustawionej CENIE BAZOWEJ

 

Gdy zaistnieje potrzeba zmiany ceny lokalnie, tylko w konkretnej ofercie dla wybranego klienta, wystarczy kliknąć na pozycji dania i zmienić cenę. Po zapisaniu zmieniona kalkulacja wyróżniona będzie kolorem niebieskim.

Cena lokalna
Lokalna zmiana ceny automatycznie wyłącza zaznaczenie checkboxa
Kalkulacja lokalna
Niebieski kolor kalkulacji informuje o ustawionej cenie różnej od bazowej

 

Przywrócenie ceny bazowej następuje automatycznie po zaznaczeniu checkboxa Cena bazowa.

Dane teleadresowe to wizytówka firmy

Zanim wyślemy pierwszego maila czy wygenerujemy PDFa z ofertą warto uzupełnić odpowiednie pola w sekcji Dane prezentacyjne wchodząc do USTAWIENIA > Dane teleadresowe

Uzupełnianie danych teleadresowych w Ustawieniach
Uzupełnianie danych teleadresowych w Ustawieniach

Dane teleadresowe umieszczane są dynamicznie we wszystkich formach prezentacji takich jak wiadomość email, strona www  oferty i dokument pdf

Wizytówka w mailu
Wizytówka firmy w wiadomości email

 

Wizytówka firmy na stronie www oferty
Wizytówka firmy na stronie www oferty
Wizytówka firmy w dokumencie PDF z ofertą
Wizytówka firmy w dokumencie PDF z ofertą